Dit is de plek waar u als professional kennis kunt delen, inbrengen en halen over kwetsbare meiden. Het expertisecentrum verzorgt geen plaatsingen, maar kan wel meedenken en de juiste mensen met elkaar verbinden.

Bij professionals en ouders is onvoldoende kennis over de mogelijke opvang en behandeling voor deze meiden. Ook is niet duidelijk welke vormen van zorg er zijn. Het expertisecentrum kwetsbare meiden wil professionals helpen meer inzicht te krijgen in de aanwezige kennis binnen en buiten de sector zorg voor jeugd: voor en door professionals!

Wilt u als professional weten welke instellingen zich met kwetsbare meiden bezig houden? In het besloten gedeelte van deze website kunt u, als u bij ons geregistreerd bent, de sociale kaart raadplegen. Het expertisecentrum verzorgt ook training/deskundigheidsbevordering op maat.