Nieuws

Loverboy … ontmaskerd minder mooi

 

Medilex organiseert een studiedag rondom dit thema. Meer info en aanmelding op :

www.medilex.nl

 

      Op 31 oktober komt het eerste boek van het Generaties² project in de
      boekhandels.

 

       Boek:  Jong & Ouder
      Auteurs: Mirjam Oosterman en Mariëlle Bonnet

 

Dit boek, voortkomend uit het VU-project Generaties², toont tien portretten in woord en beeld van jonge moeders: meiden van nog geen  twintig die voor de taak staan hun kind op te voeden, vaak met een  problematische achtergrond of een aangrijpend levensverhaal. Stuk voor stuk vonden zij de kracht om hun baby te willen behoeden voor wat zij zelf  hebben meegemaakt. Vastberaden om te zorgen voor een zonnige toekomst!    Generaties² richt zich op de vraag hoe zwangere vrouwen zich voorbereiden  op het aanstaande moederschap. De komst van een kind is een belangrijke 
gebeurtenis in het leven. De veranderingen die dit teweegbrengt in het leven van aanstaande moeders wil dit onderzoek in kaart brengen. Iedereen  bereidt zich anders voor. Hoe is het vervolgens in werkelijkheid? 

Bent u naar aanleiding van deze tekst nieuwsgierig geworden? Vanaf 31   oktober  2011 is het boek te koop bij boekhandels in Nederland.

 Minder dan 30 procent van de deelnemers aan het jongerenwerk zijn meisjes. Dat komt omdat meisjes bijvoorbeeld minder dan jongens in beeld zijn als 'probleemjongeren'. Of omdat het activiteitenaanbod onvoldoende aansluit bij hun interesses. Hoe kan het jongerenwerk beter aansluiten bij de behoeften van meisjes? Deze vraag staat in deze publicatie centraal. De publicatie is tot stand gekomen met een bijdrage van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Cruciaal is het hebben van een goed doordachte visie op meiden in het jongerenwerk. Belangrijk is ook de relatie van de jongerenwerker met de jongeren en de competenties van de jongerenwerker. Het activiteitenaanbod en de werkwijze moeten meiden aanspreken en meiden moeten zich veilig voelen in een jongerencentrum. Doorslaggevend voor het succes is of een gemeente het belang inziet van jongerenwerk voor jongens én meiden. In deze publicatie worden goede praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland belicht en jongerenwerkers is gevraagd hoe zij meiden aanspreken. Niet om te zeggen: 'Zo moet het', maar om te inspireren en handvatten te geven, zodat meiden in de toekomst beter bereikt
worden. 

 

http://www.nji.nl/eCache/DEF/1/31/006.html

 

Pink Perfect is een preventieve weerbaarheidstraining voor kwetsbare meiden

tussen de 12-18 jaar.De training is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door OKé-op-school. De training kan kosteloos worden aangeboden aan VO en MBO scholen in Flevoland.

Op het besloten gedeelte van de website is meer informatie beschikbaar.

Ben je onder de 24 jaar en zwanger of heb je een kind? Dan moet je bij het Jonge Moeder Punt Lelystad zijn! Je kunt bij het team terecht met al je vragen, voor gratis spulletjes en natuurlijk voor contact met andere jonge moeders. Ga je met ons mee sporten, zwemmen, kletsen, een cursus doen of naar een pretpark? Genoeg keuze!

Elke woensdag komen we bijelkaar in de hanzeborg .We kunnen ondersteuning bieden waar jij dat nodig hebt; op gebied van school, werk, huisvesting, opvoeding etc. Daarvoor ben je ook welkom bij de Jongeren Inloop Momenten (JIM) in de verschillende jongerenlokalen. Daar staan jongerenwerkers voor je klaar en dan kun je ook gratis kleertjes en spulletjes voor je baby uitzoeken!

 

Waar en wanneer:

Inloop - elke woensdagmiddag Hanzeborg

Zwemmen à  eerste zondag van de maand (baby)zwemmen van 13.00 tot 15.00 in de Koploper (aanmelden bij Shadrian) kosten: € 1,- pp

 

JIM (advies en spulletjes)à

 Jongerenlokaal de Kamp op dinsdag 16.30-17.30 en vrijdag 19.00-20.30

Jongerenlokaal Atolplaza op maandag 17.00-18.00

Jongerenlokaal Hanzeborg: maandag en woensdag van 15.30 tot 18.00

 

Voor informatie: bel Shadrian Villanueva van Welzijn Lelystad 0611341909 of 0320 707159 of mail naar s.villanueva@welzijnlelystad.nl

Website: www.jonginlelystad.nl

Op de website is bij de sociale kaart,in het besloten gedeelte, Doenersdreef Zorg toegevoegd.

Het Expertisecentrum kwetsbare meiden richt zich op dit moment op professionals. Veel van hen hebben aangegeven dat zij graag zien dat er daarnaast iets komt voor meiden zelf, bijvoorbeeld een website met chat-mogelijkheid en onlinehulpverlening. Het expertisecentrum heeft contact gezocht met de initiators van enkele sites waar deze mogelijkheid aan bezoekers geboden wordt. Doel hiervan was om meer informatie te krijgen over hoe deze sites werken en hoeveel gebruik ervan wordt gemaakt. Uit deze contacten kwamen sterk wisselende antwoorden. Gemeenschappelijke deler was dat het erg lastig is om de doelgroep te bereiken en dat er door bezoekers nog te weinig gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om online contact op te nemen, hulp te vragen.

Om bezoekers te trekken wordt veel geïnvesteerd in communicatie, echter vaak nog met weinig resultaat. Mond-tot-mond reclame lijkt wel te werken. Enige mate van anonimiteit is er bij alle websites. Soms wordt een naam of mailadres gevraagd, soms een postcode of woonplaats. Wanneer hulpvragen complex zijn, is doorverwijzing naar reguliere hulpverlening noodzakelijk.

Al met al is de vraag of een website met hulpverleners-chat of andere contactmogelijkheid de beste manier is om meiden te bereiken nog niet beantwoord. De komende maanden worden er meer activiteiten uitgerold om zicht te krijgen op de behoeften van deze meiden, zodat we daar op kunnen inspelen.

Heeft u hier ideeën over? Stuur dan een mail naar info@eckm.nl met uw suggersties.

 

 Mirjam Oosterman en Mariëlle Bonnet hebben het boek "Jong en ouder" uitgebracht. Dit boek, voortkomend uit het VU-project Generaties², toont tien portretten in woord en beeld van jonge moeders: meiden van nog geen  twintig die voor de taak staan hun kind op te voeden, vaak met een  problematische achtergrond of een aangrijpend levensverhaal. Stuk voor stuk vonden zij de kracht om hun baby te willen behoeden voor wat zij zelf  hebben meegemaakt. Vastberaden om te zorgen voor een zonnige toekomst!    Generaties² richt zich op de vraag hoe zwangere vrouwen zich voorbereiden  op het aanstaande moederschap. De komst van een kind is een belangrijke gebeurtenis in het leven. De veranderingen die dit teweegbrengt in het leven van aanstaande moeders wil dit onderzoek in kaart brengen. Iedereen  bereidt zich anders voor. Hoe is het vervolgens in werkelijkheid? 

Het Verwey Jonker Instituut heeft haar onderzoek Loverboys en hun slachtoffers afgerond.Dit rapport gaat in op de problematiek van slachtoffers van loverboys en de omvang van de groep in de jeugdzorg en vrouwenopvang. Het onderzoek is verricht in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook is het preventie- en opvangaanbod voor deze groep in kaart gebracht: sluit dat aan bij de problemen en wensen van de slachtoffers?

De slachtoffers zijn vaak minderjarige meisjes met een problematische achtergrond. De hulpverlening sluit grotendeels aan bij hun behoefte. Wel is er een grote kans op herhaald slachtofferschap. Verder is in het onderzoek stilgestaan bij het begrip loverboy. Een loverboy is een mensenhandelaar die zijn slachtoffers uitbuit door ze in te palmen, te verleiden en ze een liefdesrelatie voor te spiegelen. Loverboys gebruiken ook dwang en steeds vaker geweld om de meisjes uit te buiten.

Het in 2011 uitgevoerde onderzoek omvat een literatuur- en documentstudie, en interviews met practitioners en experts. Daarnaast zijn interviews gehouden met ruim twintig slachtoffers en er werden ruim tachtig dossiers geanalyseerd.

 

meer informatie en het rapport is te vinden op :

http://www.verwey-jonker.nl/vitaliteit/publicaties/recht/loverboys_en_hun_slachtoffers

 

 

 

Afgelopen jaar zijn voor het onderzoek Seks onder je 25e 2012 bijna 8000 jongeren tussen de 12 en 25 jaar ondervraagd over hun seksuele gedrag en beleving. Dit onderzoek is uitgevoerd door Rutgers WPF en Soa Aids Nederland. Een soortgelijk grootschalig en representatief onderzoek heeft ook in 2005 plaatsgevonden.

Eerste keer vaak onverwacht

In het seksuele gedrag van jongeren hebben zich nauwelijks verschuivingen voorgedaan ten opzichte van 2005, het jaar waarin het vorige ‘Seks onder je 25e’ onderzoek uitgevoerd werd. De leeftijd van de eerste keer seks is nagenoeg dezelfde gebleven. Het merendeel van de jongeren beschermt zich nog steeds goed tegen zwangerschap. Seksuele grensoverschrijding blijft onverminderd hoog. Nieuwe informatie is dat de eerste keer geslachtsgemeenschap voor veel jongeren onverwacht komt en dat meisjes vaker dan jongens spijt hebben van hun eerste keer. Binnen relaties stoppen jongeren te snel met het gebruiken van condooms. Homojongens komen gemiddeld een jaar eerder ‘uit de kast’, ondanks geringe homo-acceptatie.

Kijk hier voor het volledige onderzoek:

http://www.rutgerswpf.nl/press-release/landelijk-onderzoek-seksuele-gezondheid-onder-jongeren

 

In het besloten gedeelte is een sociale kaart toegevoegd van Alles Kids op ROC Almere/Flevoland.

Het Liefdesloket is een website voor professionals en vrijwilligers, die betrokken zijn bij de seksuele gezondheidsbevordering van allochtone groepen.

zie www.hetliefdesloket.nl

 

In het besloten gedeelte, bij casus, staat een nieuwe casus. Graag uw reactie hierop.

Op de website www.leceergerelateerdgeweld.nl is bij publicatie het volgende document te downloaden:

Het woord bij de daad voegen  door Drs. R. Sanberg & Dr. J. Janssen
(On)mogelijkheden voor bemiddeling bij de aanpak van (dreigend) eer gerelateerd geweld door de politie

TV uitzending Jong (EO) van 8 februari 2012 ging over twee meiden van 15,16 jaar die zwanger zijn.  Via onderstaande link is de uitzendig terug te kijken.

http://www.eo.nl/jong

Liefde/loverboys  : Meiden avond Dronten   8 maart  

Samen met Vitree/ Oke op school,  wordt de eerste avond op 8 maart a.s. georganiseerd rondom het thema : liefde/loverboys. Bij voldoende animo wordt de tweede avond op 29 maart georgansieerd. We hopen dan een gast te ontvangen bijvoorbeeld de jeupgdpolitie en of MDF.  Bij voldoende animo op 8 maart vindt er een vervolg plaats op 29 maart.

De meidenavonden vinden plaats in de jongerenruimte van De Meerpaal. 

Aanvangstijd 19.00 uur tot ongeveer 21.00 uur.

Entree: GRATIS.

Thema:  liefde/loverboys.

Nieuw Tv programma zoekt  jonge moeders (tot 20 jaar) die voor september bevallen. Zie voor meer informatie de flyer. 

.

Fiom organiseert vanuit het jonge moeder netwerk Lelystad de training :

Hulpverlening aan jonge moeders.

Data: De training bestaat uit 2 dagdelen.

1e dagdeel woensdag 23 mei, 12.30 – 16.00 uur

2e dagdeel woensdag 6 juni, 12.30 – 16.00 uur

 Locatie: Welzijn Lelystad, De Schans 19-09, 8231 KM Lelystad 

Inhoud van de training: Deze training is bedoeld voor hulpverleners die werken met jonge moeders. Onderwerpen die tijdens deze training aan bod komen zijn:

  • communicatie en bejegening
  • de twee rollen van jonge moeders (puber en moeder)
  • kennis en houding
  • oplossingsgericht werken 

Uitgangspunt en theoretisch kader voor het draaiboek is de methodiekbeschrijving voor het werken met jonge moeders ‘Hoe doe jij dat? Nou, gewoon…!’.  

Praktische zaken: Voor de effectiviteit van de cursus is het raadzaam om per organisatie max. 2 a 3 personen te laten deelnemen (het netwerken blijkt een belangrijk onderdeel van de training).

  • Kent u andere personen die mogelijk belangstelling hebben, stuur dit bericht dan aan hen door.
  • De methodiekbeschrijving ‘Hoe doe jij dat? Nou, gewoon…!’en de richtlijnen voor de ontwikkeling van een centraal ontmoetings- en coördinatiepunt voor tienerouders ‘Een eigen plek en een aparte aanpak’ zijn te bestellen via het landelijk bureau van de Fiom, telefoon 088 126 49 00. De kosten bedragen € 35,- inclusief verzendkosten (€ 28,50 exclusief verzendkosten).

 Kosten : € 75,- pp, na aanmelding ontvangt u een rekening.

Locatie:  koffie en thee worden verzorgd door Welzijn Lelystad, waarvoor dank!

 Bij verhindering kunt u iemand anders uit uw organisatie in uw plaats laten deelnemen. De deelnamekosten worden niet teruggestort.

 Aanmelden via Zwolle@fiom.nl of 088-1264930

Vermeld: naam deelnemer, functie, organisatie,  e-mailadres, postadres en telefoonnummer.

 Bij uw aanmelding kunt u uw specifieke leerwensen doorgeven. Het programma van de training wordt hierop aangepast.

Hieronder leest u een interview met Hanneke Krul. Zij heeft meegeholpen bij de beginfase van het expertisecentrum kwetsbare meiden.

Wie ben je ? Mijn naam is Hanneke Krul, ik ben 27 jaar en ben door het Expertisecentrum Kwetsbare Meiden gevraagd om iets over mijzelf en mijn expertise op papier te zetten.

Wat is je achtergrond?

Na mijn studie orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht ben ik in 2007 gaan werken bij Traverse Flevoland, een GGZ-polikliniek, waar ik tot september 2011 als gedragswetenschapper gewerkt heb. Dezelfde functie bekleed ik sindsdien bij de nieuwe vestiging van Traverse, Traverse Utrecht. Als gedragswetenschapper werk ik met kinderen en jongeren van 6 t/m 23 jaar met psychiatrische problematiek en/of gedragsproblemen en met hun gezinnen. Mijn werk bestaat uit het uitvoeren van diagnostisch onderzoek om meer duidelijkheid te krijgen over aard, ernst en achtergrond van problemen, alsmede om handelings- en behandeladviezen te geven. Daarnaast behandel ik kinderen en jongeren voor uiteenlopende klachten. Soms is dit indiviueel, vaak in de vorm van cognitieve gedragstherapie, en soms in een groep. Eén van de groepstrainingen waarbij ik trainer was, is de groep (Her)Ken Jezelf, waarbij tienermeiden gewerkt hebben aan het versterken van hun identiteit en het aangeven van hun grenzen.

Naast mijn werk als gedragswetenschapper, heb ik tot eind 2011 ook meegewerkt aan het opzetten van het Expertisecentrum Kwetsbare Meiden.

Wat is binnen het expertise centrum jouw expertise of waar heb jij je mee bezig gehouden?

In de opzet van het expertisecentrum heb ik vooral een inhoudelijke rol gehad. Een van mijn taken was het voeren van gesprekken met hulpverleners in het werkveld om duidelijk te krijgen op welke aspecten van expertise er met name vraag was en wat er al beschikbaar was in Flevoland voor de doelgroep kwetsbare meiden.

Door mijn werkzaamheden als gedragswetenschapper heb ik ervaring opgedaan met de doelgroep kwetsbare meiden. Met name waren dit meiden waarbij (seksueel) grensoverschrijdend gedrag gezien werd en bij wie soms ook loverboyproblematiek speelde. Om mijn expertise te vergroten op alle deelgebieden, heb ik veel literatuur over de verschillende onderwerpen gelezen, deelgenomen aan verschillende overleggen (o.a. tienermoederoverleg) en aan lezingen/congressen (o.a. over eergerelateerd geweld). Mijn expertise vanuit ervaring blijft met name gericht op meiden bij wie loverboyproblematiek speelt of die een vergroot risico hebben om hiervan slachtoffer te worden.

Hoe heb je deze expertise al ingezet of gebruikt tijdens je werkzaamheden?

Tijdens mijn werk krijg ik regelmatig te maken met kwetsbare meiden, waarbij ik mijn expertise gebruik om hen zo goed mogelijk te kunnen helpen. Sinds de start van het expertisecentrum heb ik daarnaast bijvoorbeeld ook enkele vragen ontvangen om mee te denken met hulpverleners over wat hun client zou kunnen helpen.

Hoe heb je of hoe kun je hulpverleners van advies kunnen dien over dit onderwerp?

Verschillende hulpverleners hebben vragen gesteld die ik naar mijn beste kunnen heb beantwoord. Meestal wordt gevraagd om mee te denken met het traject van een client. Het is erg leuk om op deze manier ook van gedachten te wisselen en van elkaar te leren.

Hoe kunnen hulpverleners met vragen jou benaderen?

Hulpverleners die vragen voor mij hebben of graag zouden zien dat ik met hen meedenk, kunnen mij benaderen via het Expertisecentrum. Vanuit het Expertisecentrum wordt de vraag dan aan mij doorgegeven.

Neem je deel of heb je deelgenomen aan expertise bijeenkomsten?

Helaas heb ik nog niet deel kunnen nemen aan de georganiseerde expertisebijeenkomsten. Wel ben ik actief geweest in de voorbereiding van met name de eerste bijeenkomst. Ik zou zeker graag aan de bijeenkomsten deelnemen in de toekomst, dus zal de agenda nauwgezet blijven volgen.

 

In het besloten gedeelte van de website is de sociale kaart van Kwintes toegevoegd. Zie ook www.kwintes.nl

 

'De Kleine Gids. Signalering en behandeling slachtoffers loverboys' bevat actuele informatie over slachtoffers, daders, hulpverlening, politioneel onderzoek en justitiële vervolging van daders. In de gids staan contactgegevens van organisaties die actief zijn op het gebied van de aanpak van loverboyproblematiek.
Meer informatie op de website :
 
 Laura, Emily, Daniela, Harmony, Rennice en Hayley zijn jong, moeder en wonen in Londen. Vanaf morgen bezoeken zij samen met hun kinderen verschillende (jonge moeder-)instellingen in Nederland. Hier hopen zij zoveel mogelijk informatie te krijgen over onder meer seksuele gezondheid, preventie van tienerzwangerschap en jonge moedergroepen. Deze informatie gebruiken zij vervolgens om een organisatie ter preventie van tienerzwangerschappen en ondersteuning van jonge ouders op te zetten in Groot Brittannië. Hun doel hiermee is het relatief hoge geboortecijfer onder jongeren in Londen te verlagen.

Met 5,3 geboorten per duizend jonge moeders van 15-19 jaar is Nederland een van de landen met het minst aantal jonge moeders. In 2010 werden er 2536 kinderen geboren bij een moeder die jonger was dan 20 jaar. Ondanks voorlichtingscampagnes om de Britse tieners te informeren om zich te beschermen tegen tienerzwangerschap heeft Groot-Brittannië nog steeds het hoogste aantal tienerzwangerschappen in Europa: 38,3 op duizend meisjes jonger dan 18 jaar.

Kans op goede toekomst
De jonge Londense moeders doen hun 'Fietsen door Nederland'-project vanuit het zogenaamde Duke of Edinburgh programma. Een Brits initiatief om jongeren via maatschappelijke projecten werk- en levensvaardigheden te laten ontwikkelen zodat ze hun kans op een goede toekomst aanzienlijk vergroten. Voor het uitvoeren van het onderzoeksdeel van hun project hebben ze contact gezocht met www.tienermoeders.nl. Deze site voor en door tienermoeders in Nederland wordt beheerd door de Fiom. De Fiom heeft door jarenlange ervaring met hulpverlening aan jonge moeders veel expertise opgebouwd op het gebied van jong moederschap. De contacten met verschillende activiteiten voor jonge moeders en professionals werkzaam met jonge moeders waren dan ook snel gelegd. De groep Londense tienermoeders bezoeken op woensdag 11 april het expertisecentrum kwetsbare meiden, MEE en het jonge moederpunt in Lelystad. Donderdag 12 april staat een bezoek aan Timon en GGD/Sense in Rotterdam op het programma.

Zelf geld ingezameld
Onder begeleiding van het Duke of Edinburgh programma hebben de jonge moeders diverse activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen voor hun project. De meiden hopen door hun actie andere jonge moeders en jongeren te stimuleren hun leven te verbeteren en hun dromen na te jagen.

Het expertisecentrumkwetsbare meiden  heeft afgelopen maand in samenwerking met LSG-Rentray twee refereerochtenden voor de medewerkers verzorgd. Het thema van deze ochtende was "Loverboys". Na de inleiding over risicofactoren van loverboys slachtoffers en daders  presenteerde Open Ogen haar verhaal. Dit verhaal van een ervaringsdeskundige is zeer indrukwekkend. Tevens opent het jouw ogen  in het gedrag van loverboys en het gedrag van het slachtoffers.  Wat zijn reacties, gevoelens bij een  slachtoffer loverboys. Is aangifte doen belangrijk en wanneer? Hoe verloopt een verwerkingsproces?

Na dit indrukwekkende verhaal  is er over diverse stellingen gediscussieerd.

Heeft u interesse in een refereerochtend rondom het thema Loverboys ? Neem contact met ons op voor een bijeenkomst op maat.

Sharon Stellaard van Oke op school is bij het NJI genomineerd voor de Bert Prinsen prijs.  De winnaar is op  1 juni 2012 bekend gemaakt. het was Sharon niet. Maar bij deze feliciteren we haar wel !

Zie voor meer  informatie  http://www.nji.nl/eCache/DEF/1/35/058.html

EERGERELATEERD GEWELD - 'Lege stoel voorkomen'
pagina 12 / 29-05-2012

ARNHEM - Om te voorkomen dat allochtone meisjes na hun vakantie niet op school terugkeren maar als gevangene van hun familie in hun vaderland achterblijven, houden maatschappelijke organisaties een voorlichtingscampagne in Arnhem. Dat gebeurt onder het motto: 'Lege stoelen voorkomen op scholen'. "We willen onderwijspersoneel hierop alert maken", zegt Malika El Mouridi, adviseur bij Elan Expertisecentrum. "Wij reiken hen handvatten aan in de hoop dat zij adequaat reageren en signalen herkennen die kunnen duiden op plannen die worden gesmeed voor het gebruik van eergerelateerd geweld of erger nog: eerwraak."

 

Hera Vrouwencentrum, Rijn IJssel en Elan houden 7 juni in Rijn IJssel aan de Middachtensingel 2 een bijeenkomst voor scholen, leerplichtambtenaren en jongerenhulpverleners. Volgens El Mouridi, die als discussieleider optreedt, moeten leerkrachten alert zijn op signalen die meisjes afgeven. "Ze worden stiller naarmate de vakantie nadert, kleden zich anders, zijn bang op vakantie te gaan of hebben geen zin meer om te leren." Dat kan er volgens El Mouridi op duiden dat de jongeren vrezen dat ze worden achtergelaten bij hun familie in landen als Afghanistan, Irak, Turkije, Pakistan en India.

 

El Mouridi raadt scholen onder meer aan samen met professionele hulpverleners (politie, jeugdzorg of een imam) een gesprek met het gezin te voeren waarin wordt aangegeven dat de school vermoedt dat de leerling niet terugkeert van vakantie. "Een uiterste mogelijkheid is een meisje te adviseren onder te duiken." Alleen al wanneer ouders op basis van roddels vermoeden dat hun dochter de eer van de familie heeft geschonden doordat ze bevriend is met een Nederlander, kan dat reden zijn het meisje bij haar familie in haar vaderland achter te laten.

Op de website zijn nieuwe sociale kaarten geplaatst van diverse organisaties van LSG-Rentray. U komt bij  de sociale kaarten door u op deze website te registreren. Na registratie heeft u toegang tot het besloten gedeelte van de website.

Bij de sociale kaarten staan diverse organisaties, projekten  in Flevoland werkend genoemd met contactgegevens.

Het onderzoek Kinderen in deTel 2012 is uit. Er is ook een onderdeel jonge moeders. Uit dit onderzoek blijkt dat Flevoland (sinds 2008) bovenaan in de rangorde van jonge moeders. 

Het landelijke percentage tienermoeders is 0,64 % . Het totaal aantal tienermoeders (15-19 jaar) is  3207 . In Flevoland is het  percentage tienermoeders 1,20.

Meer informatie is te vinden op www.kinderenindetel.nl

 

Vrouwen die in Nederland op klaarlichte dag worden verkocht en doorverkocht, gefrustreerde politieagenten en machteloze justitie. Met verbazing en ongeloof ontdekt schrijfster Maria Genova de krochten van een rechtsstaat vol onrecht. Haar leven raakt vervlochten met dat van Anna, die twaalf jaar getrouwd was met een loverboy. Samen belanden ze in de wereld van minderjarige seksslavinnen, politierechercheurs, hulpverleners en hoerenlopers. Anna’s ex valt haar ondertussen vanuit de gevangenis lastig. Wat gaat hij doen als hij op vrije voeten komt?

Vrouwen te koop gaat over gedwongen prostitutie, stalking, eerwraak en bedrog. Maar ook over lef, hoop en echte vriendschap.

 

Op de website van de provincie Flevoland staat een impressie van  de expertisemeeting : Zwanger na seks? Ik toch niet !

Er komt een permanent en onafhankelijk meldpunt voor slachtoffers van seksueel misbruik. Het meldpunt gaat op 1 oktober van start en wordt ondergebracht bij Slachtofferhulp Nederland.

Lees meer hierover op : http://nos.nl/artikel/393940-permanent-meldpunt-misbruik.html

 

VoorZorg is een programma voor jonge zwangeren die hulp kunnen gebruiken bij de opvoeding van hun kind. VoorZorg is ook In Flevoland actief. Voorzorg is voor jou op facbook te vinden.

http://www.facebook.com/VoorZorg

Jong ouderschap kan een risicofactor zijn voor de ontwikkeling van kinderen en ouders. Jonge moeders en vaders moeten in korte tijd volwassen worden en hun kind grootbrengen. Zij lopen de kans hun opleiding niet af te maken, in een isolement te raken en depressief te worden. Kinderen lopen het risico op te groeien in ongunstige omstandigheden. Ze hebben vaker dan gemiddeld te maken met negatieve hechting, armoede, perinatale sterfte, een lager opleidingsniveau, ongezonde leefgewoonten, kindermishandeling en het opgroeien met een ouder met stress.

Op deze pagina, 

http://www.nji.nl/eCache/DEF/1/16/612.html,  staat informatie over interventies op het gebied van jong ouderschap.

 

 

Bij meiden van Turkse en Hindoestaanse afkomst komt suïcidaal gedrag meer voor dan bij andere leeftijdgenoten. Conflicten thuis en het gebrek aan bewegingsvrijheid spelen vaak een cruciale rol. Ook meiden uit bijvoorbeeld traditionele Marokkaans, Irakese, Somalische, Koerdische, Pakistaanse of Afghaanse gezinnen, kunnen hier mee te maken hebben.

Het hooghouden van de familie-eer is voor deze meiden niet altijd vol te houden. Meiden kunnen zodanig in de knel komen dat ze geen uitweg meer zien. Soms willen ze dood, maar vaker willen ze gewoon niet meer op deze manier verder. Belangrijk is dat deze meiden – en hun problemen – op tijd gezien worden en dat ze doorverwezen worden naar de juiste hulp. Deze training helpt hierbij.

De training is interactief en praktisch van aard. Er wordt o.a. gewerkt met casusbespreking, bezinningsopdrachten, film en groepsopdrachten.

 

Meer informatie en aanmelden :

http://www.huiselijkgeweld.nl/nieuws/agenda/2012/als-meiden-geen-uitweg-meer-zien-

 Tienermoeder cijfers van het CBS

In 2011 kregen 2 365 meisjes onder de 20 jaar een kind. In deze leeftijdsgroep zijn in 2011 op elke duizend meisjes minder dan 5 moeder geworden. Dit is het laagste cijfer dat ooit door het CBS is waargenomen. Wel bestaan er grote verschillen tussen de herkomstgroepen.

Niet eerder zo weinig tienermoeders

Het aantal tienermoeders in Nederland neemt de afgelopen decennia sterk af. In 2011 lag het geboortecijfer onder meisjes onder de 20 jaar op 4,8 per duizend. Veertig jaar geleden lag dit geboortecijfer nog op 22,3 per duizend meisjes. In vrijwel geen enkel ander Europees land is het geboortecijfer onder tieners nu zo laag als in Nederland.

Meer informatie op website van CBS :

http://www.google.nl/url?q=http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2012/2012-3663-wm.htm&sa=U&ei=vPMtUNKEIoem0AXI24HwDA&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNFbiJgGBuTWnHmQl7PH_5h7yWgyYA

Ambiq biedt specialistische zorg voor kinderen,jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. In bijgaand artikel staat informatie over hun nieuwe ouder-kind behandelgroep.

Ambiq ouder-kind behandelgroep

Stichting De Parels heeft een zeer indrukwekkende theater voorstelling : Hart van eer. Deze voorstelling gaat over het thema eer en eergerelateerd geweld. Deze voorstelling kan ingekocht worden.

Ter voorbereiding van de voorstelling kan er aandacht aan dit thema  in een aantal lessen besteed worden. Na de voorstelling is er een nagesprek met de bezoekers mogelijk.

In de provincie Flevoland zijn verschillende organisatie actief  met een woonaanbod voor jonge moeders. Op onze website staan in het besloten gedeelte (zeer makkeijk toegang te verkrijgen door u te registreren via linker kolom) zowel de woonvormen als de hulpverlening ten aanzien van jonge moeders genoemd in de rubriek sociale kaart.

Zy aan Zy, Tikvah, Traide, VItree, Kamers met Kansen zijn een aantal organisaties die woonvormen met begeleiding bieden aan jonge moeders. Buiten de provincie zijn er woonvormen bij o.a. LSG-Rentray.

Bij de links staan organisatie buiten de porvincie genoemd.

 .

In deze link vindt u een artikel over een onderzoek  naar seksueel geweld tegen mensen met een beperking.

17 sep 2012  te lezen op de website www.hetccv.nl

Rapporteur Mensenhandel steunt onderwijsproject loverboyproblematiek

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Corinne Dettmeijer-Vermeulen, steunt het Merel van Groningen-project, een onderwijsproject voor jongeren over loverboyproblematiek. Zij schrijft het voorwoord voor het lespakket, dat op 10 oktober 2012 in Hollandsche Rading wordt gepresenteerd. Merel verzocht hierom om een bijzondere reden: de Nationaal Rapporteur is de oud-kinderrechter die haar uit de invloedssfeer van haar loverboy haalde.

Merel van Groningen-project

Het Merel van Groningen-project is een nieuw lespakket voor jongeren van 12 tot 16 jaar over loverboy-problematiek, online gedrag en groepsdruk. Doel van het project is om jongeren weerbaar te maken. Op 10 oktober wordt het lespakket gelanceerd.

En plotseling ben je van hem

Merel van Groningen (pseudoniem) heeft een autobiografisch boek geschreven waarin zij vertelt hoe zij in de val van een loverboy terecht is gekomen. Haar boek 'En plotseling ben je van hem' is de leidraad voor het project en het lespakket dat ontwikkeld wordt in samenwerking met uitgeverij Edu'Actief.

Het Merel van Groningen-project is bedoeld voor jongeren van 12 tot 16 jaar in alle vormen van het onderwijs, maar ook binnen de jeugdzorg en andere jeugdinstellingen is het gebruiken. Via een gevarieerd, interactief pakket ontdekken jongeren of zij zelf mogelijk risico's lopen om slachtoffer te worden van een loverboy en aan welke signalen loverboys te herkennen zijn. Ook om zo te zien of iemand in hun eigen omgeving mogelijk gevaar loopt.

Samenwerking politie

Politie en Justitie hebben de bestrijding van loverboys tot speerpunt benoemd. Goede voorlichting en preventie is daarbij van groot belang. De inbreng van de politie binnen het Merel van Groningen-project is groot. Zo heeft het korps Rotterdam Rijnmond haar volle medewerking verleend.

Links

Slachtoffers van mensenhandel hebben vanaf vandaag betere toegang tot informatie over opvang, hulp en begeleiding. CoMensha heeft een folder gemaakt in vijf talen: Nederlands, Engels, Hongaars, Pools en Bulgaars. De titel van de folder is ‘Hoe nu verder’. Ook is er een gelijknamige website met aanvullende informatie gelanceerd.

De folders gaan naar alle politieregio’s in Nederland. CoMensha is de landelijke organisatie die zich actief inzet voor hulp aan slachtoffers - registratie & coördinatie - en voor de gezamenlijke aanpak van mensenhandel. De folder en website zijn door CoMensha gemaakt in nauwe samenspraak met de politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie: "Mensenhandel is een verschrikkelijk misdrijf met grote gevolgen voor de slachtoffers. De aanpak van mensenhandel heeft dan ook een hoge prioriteit. Het signaleren van slachtoffers is daarbij cruciaal. CoMensha draagt met deze folder en bijbehorende website Hoenuverder.info bij aan de bewustwording onder slachtoffers van hun rechten en plichten. CoMensha levert hiermee een bijdrage aan de strijd tegen mensenhandel en aan een versterking van de positie van de slachtoffers."

Lees meer op:  http://www.huiselijkgeweld.nl/nieuws/nieuws/2012/300812_nieuwe-website-en-folder-comensha-

Gratis fotoshoot voor jonge moeders en zwangere meiden!

 

 


Tienermoeders en zwangere meiden opgelet! CoolMoms organiseert op dinsdag 9 oktober een GRATIS FOTOSHOOT. Gewoonlijk is CoolMoms elke dinsdag van 15.00 – 18.00 in Jongerencentrum Trapnotov. Meiden die in contact willen komen met andere jonge moeders en vaders kunnen hier terecht. Ook is er een maatschappelijk werker aanwezig die jouw vragen kan beantwoorden Deze keer is er een speciale editie en wordt je extra in de watten gelegd. Eerst kan je mooi in de make up en daarna op de foto met jouw zwangere buik of je baby. De professionele  fotograaf en visagist zorgen ervoor dat jij je echt een CoolMom kan voelen. De hapjes en drankjes staan voor jou klaar. Natuurlijk krijg je jouw foto’s  mee op dvd. Een leuke herinnering voor nu en later. Ook vaders, vriendinnen, vrienden, opa’s, oma’s en andere familieleden ook van harte welkom. Dus kom dinsdag 9 oktober tussen 15.00-18.00 naar Jongerencentrum Trapnotov in Almere Haven. Het is allemaal gratis! Voor meer informatie: Bel naar Elske Bakker / Nicole Pierik, 0643106797, Jongerencentrum Trapnotov, Kerkstraat 52.

Op de website van het Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld is de  masterscripte "

De rol van de imam binnen de ketensamenwerking van eergerelateerd geweld " van Linda Langereis  te lezen. 

Zie :  http://www.leceergerelateerdgeweld.nl/files/Scriptie%20Islam%20en%20EGG%20(Langereis%202012).pdf

 

Op alpha online staat een  persbericht over een  woonconcept van tienermoeders en ouderen in Houten.

15 januari 2013 is in 'Trouw' een artikel gepubliceerd over het onderzoek 'Andere Cultuur, Andere Grens?'. Marianne Cense, senior onderzoeker bij Rutgers WPF, vergelijkt in dat onderzoek de opvattingen van laagopgeleide allochtone jongeren (van Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse afkomst) met die van laagopgeleide autochtone jongeren.

Lees meer hierover en het onderzoek op :

http://www.rutgerswpf.nl/news/cultuur-speelt-rol-bij-grensoverschrijdend-seksueel-gedrag

 

Diverse spellen, materialen over (sexuele) relaties en pubers zijn te vinden op:

http://shop.rutgerswpf.nl/webwinkel/leeftijd/pubers

Maandag 18 maart van 15-17 uur  is er  een expertisemeeting bij I-psY Almere. Deze expertisemeeting wordt verzorgd door Koos Bartels.

Aanmelden bij info@expertisecentrumkwetsbaremeiden.nl

Kosten: geen

Inhoud van de expertisemeeting :

Fysieke klachten als uiting van chronische stress of psychische ziekte, hoe herken je dat en wat kun je ermee?  In deze workshop krijg je zicht op somatisatie, de lichamelijke gevolgen van stress, depressie en angst, do's&dont's en tips om onderliggende problematiek bespreekbaar te maken. 

 Adres I-psY : Metropolestraat 1-C 1315 KK Almere

18 januari 2013

De kennis over eergerelateerd geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral bij politie, vrouwenopvang en migranten(zelf)organisaties. Maar deze kennis is niet voldoende breed verspreid onder andere instellingen. Dit is een van de conclusies in het rapport ‘Twee stappen vooruit, één terug; Bestrijding van eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating’, dat MOVISIE samen met Stichting Kezban en Stichting Welsaen op 4 oktober 2012 presenteerde.

 Klik hier voor Het rapport

De website : http://www.movisie.nl/artikel/te-weinig-kennis-eergerelateerd-geweld

 

In Almere wil men gaan starten met HEG netwerken. Het bespreekbaar maken, informeren  en signaleren van eergerelateerd geweld. In de bijlagen vindt u twee uitnodigingen.

Uitnodiging 21 februari 2013

Uitnodiging 5 maart 2013

 

 

'En plotseling ben je van hem' is het aangrijpende verslag van een meisje dat langzaam verstrikt raakt in het web van een loverboy en andere jonge meiden wil waarschuwen.

Merel is vijftien jaar als ze via een vriendinnetje de zesentwintigjarige Mike ontmoet, met wie ze een bijzondere vriendschap opbouwt.
Door de tegenwerking van Merels ouders wordt de vriendschap steeds hechter, en de twee worden verliefd. Merel is helemaal in de wolken door het geweldige gevoel dat Mike haar geeft: eindelijk is er iemand die haar belangrijk vindt en van haar houdt. Totdat Mike's ware aard naar boven komt…

Don Bosco Jonathan organiseert in Amsterdam diverse activiteiten voor jonge moeders. Lees meer over hun aabod en ervaringen op http://www.donboscojonathan.nl/index.php/jonge-moeders.

In bijgaande link het rapport van de Jongerenraad Rotterdam: "Het zal je zusje maar zijn".

De jeugdzorg maakt zich zorgen over de aanpak van loverboy- en mensenhandelproblematiek in Nederland. Al jaren is een cijfermatige toename in het aantal slachtoffers te zien. Daarom stelt de sector een commissie in die op korte termijn op een aantal punten vooruitgang moet boeken.

Binnen de zorg voor jeugd (ggz, jeugdzorg, jeugdzorgplus, awbz) en bij andere organisaties die zich bezig houden met het signaleren en begeleiden van slachtoffers is veel kennis en kunde over loverboy-problematiek aanwezig. De zorg voor en de behandeling van slachtoffers is gespecialiseerd en op maat. De sector acht het van groot belang om deze op maatwerk gerichte aanpak voort te zetten, maar dan wel in nog meer samenhang met onderwijs, gemeenten, politie en justitie. De aanwezige expertise binnen de verschillende instanties is versnipperd en wordt onvoldoende structureel benut. Om eerder te kunnen ingrijpen en herhaald slachtofferschap te voorkomen is onderzoek, registratie en nog meer aandacht voor preventie, vroegsignalering en nazorg van groot belang.

Gezien de omvang van de problematiek pleit de jeugdzorg sector er voor zo snel mogelijk te beginnen met het verwezenlijken van verbeteringen. Dat kan niet alleen vanuit de jeugdzorgsector, dat vraagt om een brede benadering. De sector neemt hierbij het initiatief en de verantwoordelijkheid om samenwerking met anderen nog beter te coördineren en deze te verbinden met de transitie binnen de jeugdzorg.

Een landelijk expertisecentrum van waaruit gericht onderzoek wordt verricht, waar kennisbundeling en kennisdeling plaatsvindt waardoor best practices omgezet kunnen worden naar algemeen practice zou een aanzet voor een oplossing zijn om zorg voor slachtoffers te verbeteren en tot een effectievere aanpak van daders te komen.

Het huidige Expertise Centrum Kwetsbare Meiden (www.eckm.nl), waarbij inmiddels vele organisaties en professionals zijn aangesloten zal daarom worden versterkt en het (virtuele) knooppunt van alle activiteiten worden. Alle zorg voor jeugdpartners worden van harte uitgenodigd zich aan te sluiten bij dit initiatief zodat ze betrokken zijn bij de ontwikkelingen en we elkaar met kennis, kunde en ervaring kunnen versterken.

Commissie
Een door de sector ingestelde commissie zal op korte termijn met een uitwerking van plannen komen. Deze commissie wordt gevormd door Ans van de Maat (Intermetzo), Lou Repetur (MOVISIE), Renate de Vries (Jeugdhulp op Maat), en een vertegenwoordiger van Fier! en Horizon. Daarnaast zal een onafhankelijke voorzitter worden benoemd. Deze commissie wordt ondersteund door een netwerkteam bestaande uit een vertegenwoordiging van verschillende justitiële organisaties.

Het initiatief voor dit programma wordt ondersteund door Jeugdzorg Nederland.--------------------------------------
Noot voor de pers:
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Agnes Sweitser, 06-50516111

Meisjes in gesloten jeugdzorg en JJI

Drs. J. (Juliette) Sonderman is psycholoog en maatschappelijk werker. Zij werkt al ongeveer 30 jaar met en voor in hun ontwikkeling bedreigde jongeren en kinderen. Vaak met behulp van drang en dwang. Op dit moment ontwikkelt zij ondermeer onderwijs voor de HBO's (landelijke minor Werken in het gedwongen kader) voor de Hogeschool Leiden, werkt zij als gedragsdeskundige bij de jeugdreclassering in Haarlem en is bezig met het uitvoeren van (promotie-) onderzoek naar het behandelen van meisjes in de gesloten jeugdzorg (zie onderzoek). Prof. Dr. Geert Jan Stams (UvA) begeleidt dit onderzoek als promotor en dr. Peer van der Helm (ass. Lector HS Leiden) is co-promotor.

Over het onderzoek

Het leefklimaatonderzoek blijkt tot op heden telkens nieuwe vragen op te roepen. Zo blijkt uit recent onderzoek van Van der Molen en Krabbedam (2013, i.p.) dat meisjes er na een verblijf in een gesloten jeugdinrichting eigenlijk standaard bijzonder slecht aan toe zijn. Verslaving, prostitutie en tienermoederschap zijn tekenend voor hun leefomstandigheden. Wanneer u geïnteresseerd   bent  in hoe zo'n leven er uit kan zien, illustreert de recente documentaire "Alexandra" van een ervaringsdeskundige regisseur dit beeld uitstekend.

Analyse van de bestaande gegevens van het leefklimaat onderzoek op het Europese congres voor forensische kinder- en jeugdpsychologie en psychiatrie EFCAP (Sonderman.J & Helm, van der P., 2012), laat zien dat er sterke aanwijzingen zijn voor de gedachte dat het opsluiten in gesloten inrichtingen op meisjes een ander effect heeft dan op jongens. Jongens lijken over de tijd van hun verblijf in de gesloten inrichting meer te gaan profiteren van hun verblijf: ze waarderen het leefklimaat in de inrichting telkens positiever,  en hun behandelmotivatie stijgt. Hoewel er nog te weinig gegevens in het longitudinale onderzoek van het leefklimaat over meisjes beschikbaar zijn, lijkt het er op dat meisjes naarmate hun verblijf in de gesloten inrichting langer duurt, eerder gaan lijden onder de behandeling dan dat zij ervan gaan profiteren.

Op dit moment zijn veel studenten van alle deelnemende instellingen voor hoger onderwijs bezig genoeg gegevens over deze meisjes te vergaren in de inrichtingen De Vaart en Schakenbosch. Op basis van dit onderzoek willen we ontdekken welke seksespecifieke factoren de behandeling van meisjes in de gesloten jeugdzorg een rol spelen. Natuurlijk beogen we daarmee de praktijk van de behandeling van deze meisjes met ernstige gedragsproblemen te verbeteren. Alle uitkomsten van het onderzoek worden vertaald in nieuw onderwijs.

Meer over het onderzoek 'Meisjes in gesloten jeugdzorg en JJI' (doc)

 

http://www.hsleiden.nl/lectoraten/residentiele-jeugdzorg/meisjes

Jeugdzorg op Maat

‘Het waait kennis en expertise, zullen we er een
storm van maken?

 Wanneer:
15 april 15.00-18.00 uur

 Waar:
Villa Concordia, concordiastrast 67a, 3551 EM Utrecht www.aluin.nl

 

We kijken samen een themafilm, van ongeveer 90 minuten, en zullen daarna met
een hapje en drankje kennismaken en discussiëren over het thema.Je bent van harte uitgenodigd om met ons mee te
denken over de bundeling van kennis en ervaring op het gebied van seksualiteit,
seksueel misbruik en seksespecifieke hulpverlening binnen JOM.

Loverboys sneller pakken, slachtoffers beter helpen

30 apr 2014

Het Openbaar Ministerie gaat de kennis verbeteren die professionele medewerkers van jeugdinstellingen hebben over minderjarige slachtoffers van mensenhandel.Mede door deze ondersteuning verwachten justitie en Jeugdzorg Nederland een noodzakelijke, snellere signalering van seksuele uitbuiting door mensenhandelaren. Ook moet er hierdoor betere zorg komen voor minderjarige meisjes die in de instellingen verblijven. 'Ieder kind, ieder slachtoffer van mensenhandelaren vraagt een eigen aanpak", zegt bestuurster Ans van de Maat van Jeugdzorg Nederland. 'Hulp op maat is het enige antwoord en dat ontbrak tot dusver voornamelijk.'

Zorgtafel
De aanpak van loverboys (aangeduid als mensenhandelaren) gaat verder dan alleen de samenwerking tussen Openbaar Ministerie en Jeugdzorg. Zo komen sinds oktober vorig jaar in Rotterdam vertegenwoordigers van Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming, Prostitutie Maatschappelijk Werk, Stichting Mee, de gemeente Rotterdam, jeugdinstelling Horizon de Vaart en de politie elke maand bijeen rond de zogenoemde 'zorgtafel'.

Casus
Elk van de betrokken organisaties kan een casus indienen van een minderjarig slachtoffer van prostitutie. Om zo efficiënt mogelijk te werken, verloopt het meeste contact echter via e-mail. Afhankelijk van de aard en het karakter van de zaak wordt beslist bij welke instantie of organisatie de verantwoordelijkheid van de zaak ligt.

Landelijk invoeren
Het Rotterdamse zorgtafel-overleg moet landelijk worden ingevoerd, vinden voorzitter Herman Bolhaar van het College van procureurs-generaal en Ans van de Maat. 'Het stelt ons beter in staat zorg op maat te bieden en sneller een link naar mensenhandel te leggen als een meisje vermist is.'

Tientallen meisjes
Jaarlijks lopen tientallen meisjes uit instellingen weg, bleek onlangs uit de aflevering van 'Zembla' 'Verliefd, verkracht, vermist'. Zij vallen vaak (opnieuw) rechtstreeks in handen van loverboys. Ook lopen ze grote kans om in aanraking te komen met drugs en belanden ze, geestelijk hiertoe gedwongen, in de prostitutie.

Taskforce mensenhandel
'Niets doen is geen optie', zeggen zowel Bolhaar als Van de Maat. Om het nieuwe beleid gestalte te geven maakt Jeugdzorg de komende jaren ook deel uit van de taskforce mensenhandel, waarin de aanpak van arbeidsuitbuiting, seksuele uitbuiting en misstanden in de prostitutie centraal staat.

45 meisjes per jaar
Van de Maat erkent dat jeugdinstellingen vaak onvoldoende alert zijn geweest op de 'kritische momenten' dat mensenhandelaren toesloegen. 'Naast behandeling op maat is het noodzakelijk dat er ook strafrechtelijk iets gebeurt. Dat wordt vaak vergeten omdat onze aandacht vooral ligt op het beschermen van het meisje. Op jaarbasis zijn er 45 meisjes die weglopen uit jeugdinstellingen, die zich onttrekken aan onze bescherming, die we kwijt zijn. Dat kan niet. Wie zetten we vanuit onze organisatie precies in om deze meisjes boven water te krijgen en hoe motiveren wij hen om hulp te accepteren? Dat is de inzet.'

Harde en zachte kant
'We concentreren ons op de harde en zachte kant', zegt procureur-generaal Bolhaar. Van de Maat: 'Wij hebben ons teveel geconcentreerd op de zachte kant. Het is goed ons ook op de harde kant te concentreren.'

Aangiftebereidheid laag
Bolhaar erkent dat het juridisch vaak niet eenvoudig is om verdenkingen tegen als loverboys opererende mensenhandelaren 'één, twee drie bewijsbaar' te krijgen. Zo is vanwege schaamte onder slachtoffers de aangiftebereidheid laag. Juist hierom is het belangrijk dat medewerkers in jeugdinstellingen alert zijn op signalen.

Bolhaar: 'We brengen al veel meer van deze zaken voor de rechter. Er zijn meer zware veroordelingen en forse schadevergoedingen voor slachtoffers. Maar het blijft een heel complexe problematiek. Daarom is het ongelooflijk belangrijk om straf en zorg met elkaar te verbinden. Slachtoffers moeten uiteindelijk hun vaak vreselijke verhaal willen doen. Ze moeten zich hiervoor in een vertrouwde omgeving weten, gevrijwaard van angst en pressie. Zo kunnen we de daders aanpakken.'

Van de Maat: 'Wij hebben de ambitie, taak en opdracht om het aantal minderjarige meisjes dat uit instellingen wegloopt terug te dringen. Vraag is niet of dat kan, nee, het moet.'

(bron ANP)